Välkommen till IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Eftersom stiftelsens medel ursprungligen donerats för främjande av det internationella världsspråket Ido, bör - om så befinnes lämpligt - sådan undervisning, utbildning och forskning främjas som behandlar  världsspråk och andra medel för att överbrygga barriärer mellan människor och nationer. Följ oss på Facebook.

HellmutR

Hellmut Röhnisch

 

Ansökningar 2019

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 2019. Beslut angående bidrag görs av stiftelsen administratörer efter den rådgivande gruppem möte i oktober 2019.

Läs mer: Ansökningar 2019

Beviljade ansökningar 2018

Totalt 199971 SEK beviljades till 9 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 26 oktober 2018.

Läs mer: Beviljade ansökningar 2018

Beviljade ansökningar 2017

Total beviljades 192040 SEK till 8 sökande  av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 27 oktober 2017.

Läs mer: Beviljade ansökningar 2017

Beviljade ansökningar 2016

Totalt beviljades 184 000 SEK till 7 sökande av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 21 oktober 2016.

 

Läs mer: Beviljade ansökningar 2016B

Copyright 2011 Hem. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon