Välkommen till IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Eftersom stiftelsens medel ursprungligen donerats för främjande av det internationella världsspråket Ido, bör - om så befinnes lämpligt - sådan undervisning, utbildning och forskning främjas som behandlar  världsspråk och andra medel för att överbrygga barriärer mellan människor och nationer. Följ oss på Facebook.

HellmutR

Hellmut Röhnisch

 

Beviljade ansökningar 2016

Totalt beviljades 184 000 SEK till 7 sökande av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 21 oktober 2016.

 

Läs mer: Beviljade ansökningar 2016B

Ansökningar 2017

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 2017. Beslut om bidrag fattas av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens sammanträde 2017

Läs mer: Ansökningar 2017

Beviljade ansökningar 2015

Totalt beviljades ca 143 000 SEK till 5 sökande av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 23 oktober 2015.

Läs mer: Beviljade ansökningar 2015

Beviljade ansökningar 2013

Totalt beviljades 140000 SEK till 4 sökande av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 25 oktober 2013.

 

Läs mer: Beviljade ansökningar 2013

Copyright 2011 Hem. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon