Skapad den lördag, 30 oktober 2010

Beviljade ansökningar 2011

Totalt beviljades 184750 SEK och 4050 EUR till 5 sökande av fondens förvaltare efter den rådgivande gruppens sammanträde i Stockholm 28 oktober 2011.

 

Sökande Land Syfte Summa
Tyska Ido-sällskapet Tyskland Utgivning av Ido-saluti och deltagande i EXPOLINGUA 2011   4050 EUR
Esperantoförlaget Sverige Bokpaket med barnböcker på Esperanto 30000 SEK
Carla Jonsson Sverige Stöd till forskningsprojekt om flerspråkighet 75000 SEK
Hartmut Traunmüller Sverige Stöd för att skapa elektronisk ordbok med internationalismer 60000 SEK
Nils Kangas Sverige Deltagande i Interlinguakonferens 15700 SEK
Copyright 2011 Beviljade ansökningar 2011. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon