Beviljade ansökningar 2009

Totalt beviljades 160.000 SEK till 5 sökande av fondens förvaltare efter den rådgivande gruppens sammanträde i Stockholm 23 oktober 2009.

 

Sökande   Land   Ändamål   Summa
ULI   Tyskland   Utgivning av Progreso   50000 SEK
Esperantoförlaget   Sverige   Bokpaket med barnböcker på Esperanto   40000 SEK
Esperantoförlaget   Sverige   Ny utgåva av Lilla Esperanto ordboken   20000 SEK
IDO France   Frankrike   Elektroniskt pulicering av äldre IDO litteratur   10000 SEK
Susanna Lyne   Sverige   Stöd för avslutning av doktorsavhandling i engelsk lingvistik   40000 SEK
Copyright 2011 Beviljade ansökningar 2009. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon