Välkommen till IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Eftersom stiftelsens medel ursprungligen donerats för främjande av det internationella världsspråket Ido, bör - om så befinnes lämpligt - sådan undervisning, utbildning och forskning främjas som behandlar  världsspråk och andra medel för att överbrygga barriärer mellan människor och nationer. Följ oss på Facebook.

HellmutR

Hellmut Röhnisch

 

Ansökningar 2020

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober 2020. Beslut angående bidrag görs av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens möte i oktober 2020.

Läs mer: Ansökningar 2020

Beviljade ansökningar 2019

Totalt 195.000 SEK beviljades till 8 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 25 oktober 2019. Läs mer på Facebook.

Beviljade ansökningar 2018

Totalt 199971 SEK beviljades till 9 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 26 oktober 2018.

Läs mer: Beviljade ansökningar 2018

Beviljade ansökningar 2017

Total beviljades 192040 SEK till 8 sökande  av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 27 oktober 2017.

Läs mer: Beviljade ansökningar 2017

Copyright 2011 Hem. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon