Skapad den fredag, 23 oktober 2015

Beviljade ansökningar 2015

Totalt beviljades ca 143 000 SEK till 5 sökande av stiftelsens förvaltare efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 23 oktober 2015.

Sökande  Land  Ändamål Belopp
Esperantoförlaget  Sverige  Bokgåvor innehållande barnböcker på Esperanto 20 000 SEK
ULI  Tyskland  Utgivning av Progreso 2 800 EUR
Vi Thanh Son  Sverige  Utbildning och inlärning av främmande språk i skolmiljö 30 000 SEK
Niklas Johansson  Sverige  Ljudsymbolik 22 100 SEK
Baran Johansson  Sverige  Inlärning av två skriftspråk hos barn med dyslexi  41 200 SEK
Copyright 2011 Beviljade ansökningar 2015. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon