Skapad den fredag, 26 oktober 2018

Beviljade ansökningar 2018

Totalt 199971 SEK beviljades till 9 sökande av stiftelsens administratörer efter den rådgivande gruppens årliga möte i Stockholm 26 oktober 2018.

 

 

Sökande  Land Syfte Summa
Esperantoförlaget Sverige  Bokgåvor på Esperanto till barn 

 25000 SEK

ULI 

Tyskland  Utgivning av Progreso 

 13900 SEK

Deutsche IDO gesellschaft Tyskland  Stöd till tyska IDO förbundet  15000 SEK
Henrik Rahm Sverige  Projekt: "Verksamhetsberättelser och årsberätellser i statligt ägda företag som unik genre".  30000 SEK
Niklas Johansson Sverige Experiment inom doktorandprojekt:"The building blocks of sound symbolism"  10000 SEK
Södertörns Högskola Sverige Stöd till konferensen: "The 6th Swearing in Scandinavia Symposium"  28224 SEK
Vi Thanh Son Sverige Projekt: "Processability Theory and Development Stages in Vietnamese"  17847 SEK
Katarina Bendtz Sverige Projekt: "Perfect timing - the neural correlates of feedback in conversation".  10000 SEK
Laura Babcock Sverige Project:"Neurocognitive aspects of success in sign language interpreting training".  50000 SEK
Copyright 2011 Beviljade ansökningar 2018. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon